Без категория

НАПИШЕТЕ ЕСЕ И СТАНЕТЕ СТУДЕНТ НА УНСС!

Уважаеми кандидат-студенти,

Имаме удоволствието да Ви представим възможност за продължаване на обучението Ви след завършване на средно образование.

Катедра „Икономическа социология“, УНСС организира прием и обучение в специалности „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ вече 45 години. Обучаваме бакалаври, магистри и доктори. Приемът в двете специалности се осъществява чрез Единен приемен изпит (тест).

За учениците кандидат-студенти е предвидена и възможност за кандидатстване с специалност „Социология“ чрез участие в Национален конкурс за есе. На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема се признава оценка „Отличен 6.00” за резултат от конкурсен изпит в УНСС за прием. Регламентът за участие в Националния конкурс за есе е публикуван на страницата на катедрата.

В рамките на тази година провеждаме два кръга на конкурса. Първият кръг приключва на31.03.2022. Вторият кръг започва през април. В него ще бъдат приети и оценени всички кандидатстудентски есета, получени до 30 май 2021. Кандидатите избират да разработят една от следните две теми:„Пандемия и обществени предизвикателства“ и „Социалните рискове пред съвременното общество“. Ще се радваме да прочетем и оценим иВашите есета. Бихме могли да организираме онлайн консултации на учениците за участие в Националния конкурс за есе и кандидатстване в нашите две специалности.

Катедра Икономическа социология, УНСС

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА

ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

„СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА”

СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” В УНСС

 1. Конкурсът за есе е за прием в ОКС „Бакалавър“ на професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“.

 1. В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2021-2022 (ученици в 12 клас).

 1. На първенците от конкурса се признава оценка Отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност „Социология“;

 1. Участниците в конкурса разработват есе съгласно „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема“ (вж. „Указания за разработване на есе на социално-икономическа тема” – http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/10481/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-2021.html), приети от Ректорския съвет на УНСС.

 1. Конкурсът се провежда в два кръга. Подаването на есета за участие в първи кръг приключва на 31.03.2022 г. Подаването на есета за участие във втори кръг завършва на 31.05.2022 г.

 1. Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

 1. Темите за разработване на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема 2022 са:
 • „Пандемия и обществени предизвикателства”
 • „Социални рискове пред съвременното общество”

 1. Кандидатите избират една от посочените теми, по която разработват есе.

 1. Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първият кръг до 31.03.2022, за вторият кръг до 31.05.2022 г.

 1. Участниците в конкурса трябва да изпратят заедно с есето декларация (образец на декларацията е качена на http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/10481/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc-2021.html), че завършват средното си образование през учебната 2021/2022 г. и да посочат училището, в което се обучават.

 1. Оценяването на есетата се извършва от комисия по предложение на декана на Общоикономически факултет, утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС „Бакалавър“.

 1. Комисията оценява всички изпратени есета по критерии:
 • ясно формулирана авторова теза в съответствие с избраната тема;
 • целенасочена и задълбочена аргументация;
 • структурираност на изложението;
 • стилова и езикова грамотност.

 1. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 20.04.2022 за участниците в първи тур и до 20.06.2022 – за участвалите във втори тур.

 1. Първенците се определят с решение на Академичен съвет на УНСС. Резултатите от конкурса се публикуват на страницата на УНСС.

 1. На първенците в конкурса се издава сертификат с резултата от конкурса за признаване на оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС.

 1. Сертификатът се представя от кандидат-студента при подаване на документи за класиране в УНСС.

 1. Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

 1. Ако кандидатите желаят да кандидатстват и за други професионални направления/ специалности, могат да участват в класирането по реда, установен от Правилника за прием на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС.

 1. По условията на Регламента за провеждане на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема и в съответствие с Правилник за приемане на студенти в ОКС „Бакалавър” в УНСС през учебната 2022-2023 нямат право да участват в Националния конкурс:
 • Чуждестранни граждани от страни извън ЕС;
 • Лица, които излежават присъди към началото на учебната година;
 • Лица, които са студенти в същото или друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

 

 1. Участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат с призната оценка Отличен (6) от кандидатстудентски изпит.

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>