Елегия за краището. Съдбата на българите в Западните покрайнини

Елегия за краището. Съдбата на българите в Западните покрайнини
  • Version
  • Download 130
  • File Size 1.62 MB
  • Create Date 16.11.2023

Проектът е подкрепен от Национален фонд "Култура", Програма "Социално ангажирани
изкуства 2020"

На Иван Николов, учителят по достойнство и кураж, посвещавам тази книга.

Двете Българии (въведение)

Когато говорим за българите в Западните покрайнини, трябва да имаме предвид едно
обстоятелство, което е очевидно, но което често сме склонни да пренебрегваме и забравяме:
те, както и техните събратя от Македония и Беломорска Тракия, не са имигранти. Не са се
изселили в по-богати страни, търсейки препитание, за да образуват там общности с рехава
спойка – каквито са някогашните български градинари в Австро-унгарската империя или
днешните български гурбетчии навсякъде по света. Не са мигрирали по различни причини
– понякога доброволно, но понякога принудително, както бесарабските българи по време
на дългата серия руско-турски войни. Те не са заминавали никъде – останали са по родните
си места, но са останали без родина – на отнетата по силата на Ньойския договор българска
земя. Не по своя воля са се оказали в чужда държава и не по своя воля са приели битието си
на чужденци в една среда, която не е била склонна да толерира тяхната етническа
идентичност – и която е направила всичко възможно да ги отчужди от родината, да подрива
паметта за тяхното потекло и в крайна сметка – да ги асимилира.

...

Back to top button
>