Новини

СЪОБЩЕНИЕ

bg gerb

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ В НИШ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

 

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Р България ДВ бр. 60/02.08.2016 г. и Указ № 279/08.08.2016 г.,  ДВ бр. 65/19.08.2016 г. са насрочени  на 06.11.2016 г.:

Избори за президент и вицепрезидент на Република България;

Национален референдум с три въпроса:

1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“,

2. „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на    изборите и референдумите?“,

3. „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.

Право да гласуват имат всички български граждани навършили  18 г. към деня на изборите, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Тези условия важат и за националния референдум.

Правителството на Р Сърбия разреши откриване на секции в дипломатическите и консулски представителства /ДКП/ в Белград и Ниш и в порядък на изключение в КИЦ Димитровград/Цариброд и КИЦ Босилеград.

Заявления за гласуване се подават до 11 октомври 2016 г. включително, като за откриване на секция следва да се заявят не по-малко от 60 заявления. Заявление за гласуване извън страната може да бъде направено по един от двата начина чрез:

1. Електронно заявление през интернет страницата на Централна избирателна комисия. В електронното заявление е предвидена възможност да се посочва ново място за гласуване. Проверката на електронните заявления се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

2. Писмено заявление, по образец, което може да се изтегли от сайта на ЦИК. Всеки избирател, който желае да гласува, подава и подписва саморъчно отделно заявление. То се подава лично в ДКП на Р България или се изпраща по пощата, или чрез куриерска услуга на адреса на ДКП, като пощенското клеймо трябва да е най-късно от  11 октомври 2016 г. С един плик могат да бъдат изпратени повече от едно заявления, но във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратени по електронната поща сканирани заявления не са валидни.

Изборният ден започва в 7,00 часа местно време и приключва в 20,00 часа местно време.

Гласуването се извършва с представен документ за самоличност –   паспорт, лична карта или военна книжка /само за военослужащите/, като в секцията се попълват декларации по една за изборите и референдума. Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само  ако представи удостоверение, издадено от ДКП на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

ГК Ниш отправя покана към всички граждански организации на Българското национално малцинство за съдействие по организацията и провеждането на изборите и референдума.

Указания и формуляри можете да получите в ГК Ниш, КИЦ Димитровград/Цариброд и КИЦ Босилеград.

 

От ГК Ниш

 

Подобни новини

Back to top button
>