КИЦ Босилеград

Среща с Премиера на Р. Сърбия Ивица Дачич

 Съобщение за медиите  На 03.10.2013 г. в 13 часа, за първи път в историята на българското малцинство, в Белград, в Правителството на Р Сърбия премиерът на Сърбия Ивица Дачич прие посланика на Р България г-н Ангел Димитров заедно с кметовете…

Повдигнато предварително производство за възстановяването на български военни гробове

Ден преди посещението на Президента на Р Сърбия Томислав Николич в Р България, Основната прокуратура във Враня връчи призовка на члена на Главния съвет на Демократичния съюз на българите Димитър Димитров за образувано предварително производство по член 354, ал. 1…

Отново отбелязаха „8. септември – Ден на Освобождението на Босилеград от Българската фашистка окупация“

На 08. 09. 2013г. в центъра на Босилеград бе направена поредната антибългарска провокация – полагане на венци и цветя по повод „8 септември – Ден на освобождение на Босилеград от българската фашистка окупация”?! На само няколко крачки от паметника на…

Закрити още две български паралелки

Новата учебна година в Основното училище „Георги Димитров” в Босилеград започна със скандално закриване на още две паралелки в които обучението се провеждаше на български език. Това е резултат от кампанията на сръбските специални служби и сръбските националистически партии които…

КИЦ „Босилеград“ изпрати писмо до българските държавни институции и издаде съобщение за медиите по повод съкращаването на цифровия сигнал в босилеградско

Цифровизацията на българската телевизия лиши българите в Босилеградско от възможността да гледат каквато и да било българска телевизия. С оглед на това, че предстои изключване и на аналоговия сигнал, българското население за първи път ще бъде лишено от възможността изобщо…

Съобщение за медиите

По повод 100 години от Балканската война, Културно-информационнияцентър „Босилеград“ заедно с родолюбиви граждани на Босилеград поведе акция за възстановяване на разрушените гробове и отдаване на почит на загиналите в Босилеградско български офицери и войници през лятото на 1913г. С тази…

Съобщение за медиите по повод нападките на Сръбската православна църква срещу подписването на Платформата за защита на правата на българското национално малцинство в Сърбия

Демократичния съюз на българите приветства подписването на Платформата за защита на правата на българското малцинство в Сърбия на 15 юли 2013 година в Ниш. За пръв път в историята на българите в Западните покрайнини, въпреки официалната политика на разделение и…

Подписаха Платформа за защита на правата на българското малцинство в Сърбия

На 15 юли т.г. в редакцията на „Братство“ в Ниш, Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Зоран Петров, лидерите на българските партии в Сърбия Драголюб Иванчов, Драголюб Нотев и Небойша Иванов, председателите на българските Културно-информационни центрове…

Платформа за защита на правата на българското национално малцинство в Сърбия
Платформа за защита на правата на българското национално малцинство в Сърбия

Платформа за защита на правата на българското национално малцинство в Сърбия

Ние, долуподписаните представители на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия, на политическите партии на българите в Република Сърбия и на граждански културно-просветни сдружения, Изхождайки от Конституцията и законите на Република Сърбия, от духа и разпоредбите на международните документи…