Без категория

Технически университет Габрово предлага места за студенти от Босилеград

В рамките на кандидатстудентската кампания представители на Техническият университет в Габрово посетиха КИЦ „Босилеград“ и предложиха рекламни материали за свободните инженерни, социални, стопански и технически специалности за редовна и задочна форма на обучение.

Целта на Техническия университет в Габрово е да привлича студенти от българските общности в чужбина и предлага  две места за безплатно обучение, с право на общежитие и стипендия за кандидатстудентите от българското национално малцинство в Сърбия.

В зависимост от специалностите, кандидатстудентите полагат предварителни изпити по български език и литература.

Технически университет Габрово е престижен образователен и научен център в който се обучават 6 612 студенти в редовна и задочна форма на обучение. Разполага с 6 просторни учебни корпуса, с добре обзаведени аудиторни зали и лаборатории. Изградена е и нова сграда на Университетската библиотека със съвременна инфраструктура и техническо оборудване. Структурата на университета включва три факултета – „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански“. Освен бакалавърски, университета в Габрово предлага образователно-квалификационна степен „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“.

КИЦ „Босилеград“

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>