КИЦ Босилеград

Продължава приема на студенти от българските общности зад граница

Във връзка с приемането на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Македония за студенти в български държавни висши училища по реда на 103 и 228 Постановление на Министерски съвет през учебната 2017-2018 г., Министерството на образованието и науката на Република България обяви второ класираните за свободните след първо класиране места за обучение по двете постановления.

За обявените 349 места по 103 ПМС могат да кандидатстват:

– некласирани на първо класиране кандидат-студенти от българска народност от всички страни, както и кандидат-студенти от Република Македония, представили документ за българска народност;

– класирани на първо класиране кандидат-студенти, изпратили в МОН в определения срок писмен отказ от обучение по приетата спецалност;

– кандидат-студенти, недопуснати до участие в първото класиране поради непредставена диплома за завършено средно образование или друг задължителен документ. Те могат да участват във второто класиране след изпращане в МОН на съответните документи.

За участие във второто класиране кандидат-студентите следва да подадат в срок до 04.09.2017 г. в МОН заявление по образец с посочен входящ номер и желания, съответстващи на специалностите и висшите училища от обявените свободни места.

Сред обявените места има богат избор на различни специалности, като само по медицина и дентална медицина има 28 свободни места по 103 ПМС.

Класираните на първо класиране кандидат-студенти могат да получат в МОН след 04.09.2017 г. удостоверението за приемане и другите документи за записване в съответното висше училище всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа.