КИЦ Босилеград

Представители на МОН и на българските университети откриха кандидатстудентската кампания в Босилеград.

Представители на Министерството на образованието на Република България (МОН) и на  няколко български университета днес в босилеградската Гимназия откриха кандидатстудентската кампания за набиране на студенти сред българските общности в чужбина по Постановление № 103.

На презентацията присъстваха представители на  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ) Благоевград, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ София,  Химикотехнологичен и металургичен университет и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София.

Днешната среща даде възможност, както за директен контакт с бъдещите студенти, така и за представяне на българското висше образование и начините, по които босилеградските зрелостници могат да станат част от него.

Представители на Министерството на образованието поясниха на кандидатстудентите  промените в  нормативната база, с които студентите от българската диаспора са освободени от таксите за обучение. С промените в Постановление № 103 студентите, докторантите и специализантите получават стипендии от 240 лв. Също така имат право на ползване на студентски общежития.

Остава изискването за полагане на кандидатстудентски изпити – решаване на тестове от 40 въпроса по Български език и литература и История на България.

Представителите на университетите разделиха рекламни материали и дипляни за унверситетите и предлаганите специалности.

На срещата имаше и консулско присъствие. Консулите Илия Бонджолов и Петър Данов от Генералното консулство на Р България в Ниш, обясниха, че за приетите студенти от чужбина е отпаднало изискването за виза тип „Д“, а записалите се студенти ще имат на разположение 90 дни да представят необходимите документи в съответните РДВР-та  – служба „Миграция” за осигуряване на лични карти за чужденци по време на редовното им обучение в Р България.

Присъстваха и представители на Българо-сръбския център във Враня които също се информираха за условията и начина на кандидатстването с идеята да запознаят заинтересованите представителите на българската общност във Враня.