КИЦ Босилеград

Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив набира студенти

Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“ се обърна с писмо и рекламни материали към КИЦ „Босилеград, да запознаем босилеградските българи че се търсят желаещи да изучават Православното богословие, да усвоят Евангелските духовни ценности  и да придобият богослужебна практика.