Без категория

Важна информация за кандидатстудентите

Започна кампанията за приемане на студенти, докторанти и специализанти живеещи извън Република България по Постановление № 103/1993г.

В Босилеград документите ще се подават на 10 юли в Гимназията в Босилеград пред комисия съставена от представители на Министерството на образованието и науката на Р България, Държавната агенция за българите в чужбина и Генералното консулство в Ниш.

Кандидатстудентите трябва да доставят следните документи:

Заявление до министъра на образованието и науката по образец; Личен формуляр по образец (образците могат да се свалят от сайта на Министерството на образоването и науката на Р България или да се получат в КИЦ „Босилеград“), диплома за завършено средно образование или диплома/уверение за завършено висше образование (за дипломите – нотариално заверено копие); удостоверение за раждане (нотариално заверено копие); документ за българска народност; копие от документ за самоличност, гражданска и адресна регистрация.

При записване във висшето училище се представя медицинско свидетелство.

При подаването на документите за кандидатстване на 10 юли в Гимназията в Босилеград няма да се изискват преводи и легализации. При представяне на фотокопии на дипломите и на актовете за раждане те трябва да са нотариално заверени (може и в България).

Конкурсния изпит за кандидатстудентите (по документи) ще се проведе в гимназията в Босилеград на 11 юли 2018г.

ВАЖНО!

ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НИШ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ГК Ниш уведомява гражданите на гр. Босилеград и принадлежащите му села за следното:

  1. Не е необходима допълнителна заверка от община Босилеград на документите за виза Д за следване в България по 103 ПМС.
  2. Документи с подобна заверка няма да бъдат приемани от ГК Ниш.
  3. Под копие на документ се разбира само обичайното ксерокопие, без да е заверено.

 

КИЦ „Босилеград“

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>