Без категория

От Сърбия се очаква прилагане на правната рамка за националните малцинства

Във връзка с писмото което на 7 декември 2023 година български евродепутати изпратиха до Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съвет, Съвета на Европа и посланици в защита на българското малцинство в Западните покрайнини, Република Сърбия, върховния представител и зам.председател на Европейската комисия Жозеп Борел изпрати следното писмо:

ЖОЗЕП БОРЕЛ ФОНТЕЛЕС

ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Брюксел, 01.03.2024 г

A(2023)8416033 – 12576475

До всички членове на Европейския парламент, съподписали писмото по отношение на правата на етническите малцинства в Сърбия.

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Благодарим Ви за Вашето писмо от 7 декември 2023 г. относно Вашите опасения, свързани с положението на Българско малцинство в Република Сърбия.

Позволете ми да повторя, че в рамките на преговорите за присъединяване към ЕС, Комисията следи отблизо цялостното положение на върховенството на закона в Сърбия, включително отношението към лицата принадлежащи към национални малцинства.

От Сърбия се изисква съгласно глава 23 „Съдебна система и основни Права“ на преговорите за присъединяване, за прилагане на правната рамка относно правата на лицата принадлежащи към малцинства. Това включва по-специално образование, използване на малцинствени езици, достъп на медии и религиозни служби на малцинствени езици и адекватно представителство в публичната  администрация.

От Сърбия също се очаква да изпълни своя „план за действие за реализиране на правата на националните малцинства“ в неговата цялост. Подробна оценка за напредъка на Сърбия в това отношение беше представена в доклада за Сърбия за 2023 г. Комисията ще продължи да работи със Сърбия по тези въпроси. Делегацията на ЕС в Сърбия също поддържа редовен контакт с посолството на България в Сърбия.

Комисията очаква всички партньори в региона да насърчават климат на взаимно доверие и да насърчават добросъседски отношения и регионално сътрудничество.

Искрено Ваш,

Жозеп Борел Фонтел

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>