Във фокуса

Дискусионен форум за медийните аспекти на Българо-Сръбските взаимотношения

На 26 април 2024г. във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, бе учреден дискусионен форум насочен към обсъждане на медийни аспекти на Българо-Сръбските взаимотношения, които формират обществените нагласи в двете страни и засягат съдбата на българите в Западните покрайнини. В дискусията взеха участие преподаватели, общественици, студенти, представители на медиите в България. Гости на проявата бяха експерти на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Ива Крумова и Генералния консул на Република България в Ниш, г-н Димитър Цанев и председателя на КИЦ „Босилеград” Иван Николов.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Форумът бе открит от проф. Ефрем Ефремов, ръководител на катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” който очерта необходимостта от създаване на адекватна, пълноценна и социално отговорна медийна среда за информиране и отразяване на обществените процеси в двете държави.

Основните теми и въпроси в обсъжданията бяха насочени към определяне на съществуващите тенденции в развитието на медийните политики при формирането на общественото съзнание и  отношение между двата народа и държави. Представени бяха данни и анализи за различията и установените модели на медийно отразяване и коментари в медиите на двете страни, които са под влиянието на  пропагандните политически и идеологически матрици. От една страна – установеното и продължаващо демонизиране на България в сръбските медии координирано важни научни, политически, държавни и религиозни центрове. И от друга страна – отсъствието на усилия, експертиза и дебати по актуалните въпроси от историчеси натрупаните противоречия, но и във връзка с ескалацията на Балканската криза като последица от радикализацията на геополитическото противопоставяне водещо до усложняване на Българо-сръбските отношения. Пряко доказателство за това са все по-неблагоприятните процеси и психологически натиск върху българското население  в Западните покрайнини осъществявани чрез масирана антибългарска пропагандна психоза на омраза и нетолерантност.

Всички участници във форума се съгласиха, че с малки изключения, медийното пространство в България няма достатъчно потенциал, експертиза и отговорности да участва равностойно и да дава отговори на все по-системната пропагандна кампания срещу Бъгария основана на експлоатация на исторически събития и пропагандни антибългарски тези от времето на противопоставянето на България и Югославия през 20 век. Тези слабости на медийната среда в България днес, в условия на нихилизъм, некомпетентност и безотговорност по националната проблематика сред представителите на партии, социални, църковни, културни, образователни и интелектуални кръгове, се разрастват под влиянието на външни геополитически хибридни медийни процеси и практики.

Участниците във форума изтъкнаха, че именно затова е необходимо да се настоява за активна работа по развитие на общественото мнение в България чрез повишаване на специфичната подготовка на младите медийни експерти, чрез изтъкване на социално-културната, историческа и политическа значимост на адекватна медийна среда, която да насърчава обективно, задълбочено, цялостно и многоаспектно обсъждане на трупаните с повече от столетие матрици насаждащи неадекватен психологически климат в обществените среди противоречащ на идеите на хуманизма и ценностите на Европейската циивлизация.

Участниците във форума приеха предложението за формиране на постоянен форум за диалог и представяне на изследвания, анализи, идеи и становища за подобряване на медийната среда в България засягаща Българо-Сръбските взаимотношения.

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“
Back to top button
>