Новини

Декларация от IV Конференция посветена на Западните покрайнини

DSC02186

На 18 май 2016 г. в София се проведе IV конференция организирана от Обществено движение „Западни покрайнини“ и КИЦ „Босилеград“ посветена на Западните покрайнини. На конференцията бяха обсъждани въпросите свързани с появата на Западнопокрайнския въпрос вследствие на събитията от Балканските, Първата и Втората световна война и последвалите международни конференции в Ньой и Париж на които са откъснати части от държавната територия на България. След представяне на основните доклади, се проведе задълбочена дискусия.

Участниците се обединиха в своите виждания и предложения в следното:

1. На конференцията бяха представени изследвания, нови документи, факти и идеи за зясняване на причините на сложните исторически събития довели до нелепото братоубийствено противопоставяне между българският и сръбският народ, породено от интересите и интригите на империалистическите държави от края на ХIХ и началото на ХХ век. Участниците се съгласиха, че е необходимо да продължи научно-изследователската работа за обективно и добросъвестно изучаване на миналото за да се преодолеят историческите фалшификации като средство за пропаганда на омраза, национална нетърпимост и насилие между народите.

2. Участниците в конференцията решиха да представят материалите от конференцията в публичното пространство и да призоват държавните институции изследващи проблемите на Българската история да координират изследователската си дейност за научно и документално обосновано представяне на сложните исторически процеси и събития, които да обяснят причините довели до тежки противоречия в междудържавните отношения. За да могат бъдещите поколения да се предпазят от злоупотребите с историята като средство за продължение на войните чрез учебниците по история, историята на войните трябва да бъде научно, обективно и безпристрастно представена.

3. Участниците в конференцията призовават обществените, научни, църковни и културни организации и институции в двете държави да обединят усилията си за изнамиране на исторически документи и материали които да бъдат публикувани общодостъпно, с цел да се разобличават всевъзможни фалшификации на историческото минало. Преиначаването на историческто минало е тежко криминално деяние в морално и политическо отношение. В тази връзка призовават за цивилизован диалог и преосмисляне на миналото, което на базата на историческата истина трябва да учи и възпитава бъдещите поколения  в дух на мир, разбирателство и надмогване на омразата  в международните отношения.

 

ОД „Западни покрайнини“

КИЦ „Босилеград“

 

Подобни новини

Back to top button
>