Без категория

Технически университет приема студенти за инженери за Дизайн и Технологии за облекло и текстил

Катедра „Текстилна техника” в Технически университет – София от идващата 2018/2019 учебна година ще приема българи студенти живеещи в чужбина. Приемът ще се извърши съгласно Постановление No 103/31.05.1993 г. на Министерски съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. Право да се възползват от такса за обучение по държавна поръчка и стипендия имат чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност и пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава.

Катедрата обучава инженери – бакалаври, магистри и докторанти по специалност ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ. Катедрата има над 65-годишна история и е водещо звено в обучението по облекло и текстил в Р България. Има утвърдени връзки с много чуждестранни университети и студентска мобилност по програма „Еразъм”. Високо качество на обучение, дава предимства на завършилите в катедрата специалисти и ги прави конкурентоспособни на нашия и европейския пазар на труда.

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>