Новини

Съобщение за медиите

Сръбските медии предадоха, че в понеделник, на 24 октомври т.г. в сградата на Областната управа във Враня е подписан договор между Стопанското министерство на Р Сърбия и собственика на българската компания „Калинел“ Марин Радевски за нови инвестиции във Вранска баня и Босилеград. Според този договор във Вранска баня ще се строи нова производствена хала, а в Босилеград ще се адаптира съществуваща хала на бившият шивашки завод „Кобос“, и в следващите две години ще се открият около 250 нови работни места от които първите 100 до края на тази година.

„Калинел“ произвежда готови текстилни продукти и през 2012г. е приватизирала една производствена хала във Вранска баня където работят 52 работници.

Българският посланик Радко Влайков в Р Сърбия припомни, че България и Сърбия до 2020 година трябва да усвоят 29 милиона евра за проекти между България и Сърбия по програмата за развитие на трасграничното сътрудничество. Общата оценка е, че тези инвестиции и трансграничното струдничество са от изключително значение за развитие на крайграничните райони и общини като Босилеград.

С това на практика приключи борбата за приватизация на „Кобос“. Процедурата продължи повече от една година поради съпротивата на община Босилеград която оспорваше собствеността на „Кобос“.

 

kalineli

Собственикът на „Калинел“ Марин Радевски, държавният секретар за стопанство Драган Стеванович и българският посланик Радко Влайков при подписването на споразумението за приватизацията на шивашкият завод „Кобос“ в Босилеград.

 

Иван Николов

Подобни новини

Back to top button
>