КИЦ Босилеград

Приключиха кандидатстудентските изпити по 103 ПМС

На 10 юли кандидатстудентите за българските университети по ПМС 103 подадоха документите си пред специално пристигнала комисия на Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за българите в чужбина.

Днес, 11 юли в Босилеградската Гимназия приключиха кандидатстудентските изпити пред комисия съставена от МОН, ДАБЧ и Генералното консулство в Ниш. Опълномощеният министър при Генералното консулство в Ниш г-н Николай Колев поздрави кандидатстудентите и изрази благодарност на КИЦ „Босилеград“ и Гимназия Босилеград за добрата организация на изпита.

Кандидастудентският изпит се състоеше от решаване на тест с 40 въпроса по Български език и литература и История на България. Общо 51 кандидатстуденти от Босилеград и българи от вътрешноста на Сърбия са се явили на изпита. Още 12 души са кандидатсвали по магистърски и докторски програми.

За разлика от миналата, тази година кандидатстудентските изпити протекоха спокойно, без никакви провокации, което се дължи на новото ръководство на Гимназията. След проведените изпити комисията проведе работна среща в КИЦ „Босилеград“ като беше обсъдена необходимостта от провеждане на подготвителни курсове по Български език и литература и История на България.

Подготовката на кандидатстудентските изпити и всички други консултации във връзка с кандидатстването по 103 ПМС тази година се проведе в КИЦ „Босилеград“.