КИЦ Босилеград

Подкрепа за „протеста срещу диктатурата“

Демократичният съюз на българите поздравява и подкрепя студентските и граждански „Протести срещу диктатурата“ които се провеждат в Белград и други градове на Сърбия. Като демократична, малцинствена и национално отговорна партия ДСБ споделя исканията на протестиращите за свободни, честни и демократични избори, свободен достъп до медиите, правова и социално справедлива държава.

Управляващите на всички нива, включително и в общините където живеят българи, десетилетия наред злоупотребяват с властта и държавните ресурси за печелене на изборите за собствени интереси. Стремежът за овладяване на властта се превърна в средство за неконтролиран грабеж и манипулация на гражданите а не в средство за нормално функциониране на държавата и обслужване на интересите на гражданите.

Гражданите вече нямат никакви реални демократични механизми да контролират властта и са принудени да излизат на улиците за да поставят исканията си към управляващите и да защитават правата гарантирани с Конституцията и законите.

Демократичният съюз на българите десетилетия наред е предупреждавал за изборните манипулации които не допускат до медиите, до знанието на гражданите и до власта нови хора с нови идеи които да бъдат носители на реформи и промени в съвременният динамичен свят. На всички избори сме предупреждавали и протестирали срещу контрола на медиите, манипулативното завишаване на избирателните списъци, изнудването и купуването на гласове, извозването до избирателните секции, липсата на контрол на изборният процес и други форми на злоупотреби с влияние които застрашават демокрацията и укрепват диктатурата на всички нива – от общинските кметове до президента.

Нарушенията в изборния процес попречиха на демократизацията на българското малцинство и не позволиха на легалните и легитимни искания на българите да бъдат представени в политическата система на Р Сърбия и самите те да поемат отговорността за тяхното прилагане на практика. Това не само застраши екзистенцията на българското малцинство но и образа на Сърбия като демократична и правова държава кандидат-членка на Европейския съюз.

По този начин могат да бъдат „спечелени“ изборите, но не могат да бъдат решени проблемите на обществото. Тяното отлагане и трупане във времето неизбежно води до изостряне на ситуацията в обществото и посягане към революционни средства за промени.

Драголюб Иванчов