Новини

Писмо на КИЦ „Босилеград“ до Министър Зинаида Златанова

Уважаема госпожо Министър,

Културно-информационниа център със загриженост прие връщането за допълнителна проверка на молбите на нашите сънародници българи от Западните покрайнини, Р Сърбия, кандидатстващи за българско гражданство на основание чл.15 от Закона за българско гражданство.

С оглед на установената досега практика наличието на български произход да се доказва с удостоверение издадено от Държавната агенция за българите в чужбина въз основа на предоставени документи и общоизвестният факт, че кандидатите родени на териториите предадени с Ньойския договор на Държавата сърби, хървати и словенци, както и техните потомци безспорно са българи по произход, изискването за доставяне на допълнителни документи доказващи наличието на български произход, ще лиши много кандидати от възможността да получат българско гражданство и ще ги постави в неравноправно положение спрямо ония които са получили българско гражданство въз основа на удостоверенията за български произход издадени от ДАБЧ преди Дирекция „Българско гражданство“ да обяви изискването за доставяне на допълнителни документи.

Кандидатите за българско гражданство са доставили документите си в Държавната агенция за българите в чужбина при подаването на молбите за издаване на удостоверения за български произход и повечето от тях не разполагат с други документи поради особено трудните исторически условия в които са живели.

Нашите наблюдения на място показват, че дори и в случаите когато разполагат с такива документи (най-често военни книжки или актове за раждане издавани от 1946 до 1960г.) не могат да се справят с оставените срокове за тяхното подаване поради това, че не са научили на време. Освен това, превеждането им на български език, легализацията и повечекратното пътуване до София изисква допълнителни разноски и определено технологично време.

Ние се обръщаме към вас Дирекция „Българско гражданство“ да се отнесе с нужното разбиране към кандидатите за българско гражданство от Западните покрайнини (особено родените и техните потомци от териториите на бившата Босилеградска и Царибродска околия) и да ги освободи от изискването за допълнителни документи доказващи наличието на възходящ „българин“. Безспорно е, че техните предци са не само българи, но са били и български граждани по време на Княжество и Царство България, воювали са за освобождението и независимостта на България и в крайна сметка са жертвани с Ньойския договор за спасението на България. Българската държава има морален дълг към тия българи и техните потомци и излишното администриране към тях е не само безполезно и вредно, но и непотребно ги огорчава и настройав срещу България. В българските статистики от старите преброявания на населението, историческите документи и архивните материали има достатъчно доказателства за българският произход на това население.

Ние сме готови да дойдем на среща с Вас в удобно за Вас време за да защитим тези свои позиции и интересите на кандидатите за българско гражданство от Западните покрайнини.

С уважение,

Председател
Иван Николов

Подобни новини

Back to top button
>