Без категория

Отпадна изискването за визи „Д“ за студенти от български призход

Посолството на България в Белград изпрати писмо с което помоли за съдействие да бъдат информирани кандидтстудентите по реда на ПМС 103/1993 г., че е отпаднало изискването за визи тип „Д“ за чужденци от български произход които са приети като студенти в редовна форма на обучение във висшите училища в Република България и представят документ за български произход.

Изменението е в съответствие с политиката на България за улесняване на влизането и пребиваването на чужденци от български произход на територията на България с цел обучение.

Съгласно параграф 28 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, обнародван в  ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г., е направено изменение на чл.24 в, ал.9 от Закона за чужденците в Република България, съгласно което е разрешено продължително пребиваване по чл.24в, ал. 1, без да е необходимо да притежават виза за дългосрочно пребиваване. 

Това значително ще облекчи студентите от български произход от Украйна, Молдова, Северна Македония, Черна гора, Косово и Сърбия /Западните покрайнини/, които са приети в редовна форма на обучение във висшите училища в Република България. Те вече ще могат свободно да подават документи за кандидатстване за прием във висше училище в България и след това да подадат документи за разрешение за продължително пребиваване в Дирекция „Миграция“ на МВР.

С изменението ще се облекчи процедурата и ще се спести 40-дневния срок за издаване на виза по чл.15,ал.1 от ЗЧРБ, прибавяне, преводи и представяне на всички необходими документи, разноски за пътуване до съответните български консулства в държавите от които идват, отсъстване от учебните занятия в България и пр. Същевременно ще бъдат облекчени и висшите учебни училища при приема и записването на студенти.

През 2018 година бе предоставена подобна възможност за сезонните работници от български произход, което значително облекчи както чужденците от български произход които желаят да работят в България, така и българските им работодатели.

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>