КИЦ дейности

КИЦ дейности

Културно-информационният център на българското малцинство “Босилеград” (КИЦ) е наследник на филиала на КИЦ „Цариброд”, в Босилеград – гражданско сдружение, регистрирано на 13 август 1997г. Основните му цели са: развиване на културна, просветна и информационно-издателска дейност, с цел опазване на националната идентичност на българското национално малцинство в тогавашна Югославия и постигане на културно, просветно, издателско, информационно и спортно сътрудничество между двете страни.

КИЦ “Цариброд” и филиалът в Босилеград е създаден с помощта и подкрепата на българската държава.

КИЦ “Цариброд” в Босилеград е формиран на 11 декември 1997г. и от тогава интензивно се занимава с организиране на културни, спортни и туристически програми за принадлежащите към българското малцинство: концерти, изложби, театрални представления, промоции, екскурзии, летни и зимни почивки, шахматни игри, посещения на спортни състезания, курсове по английски език, читалищна дейност, издаване на видео касети, участие в работата на неправителствените организации в България и Сърбия, посредничене и помощ при записване на принадлежащите към българското малцинство на университетите и техникумите в България, посредничене за спешна медицинска помощ в България, хуманитарна дейност.

Първите месеци от работата на КИЦ “Цариброд” започват под жесток натиск от страна на тогавашните сръбски власти и официалния печат, който пише, че “…създаването на КИЦ е най-голямата българска провокация в последните 40 години”.

Първите шест месеца в Босилеград минават в напразно търсене на помещение за работа, а първите опити за организиране на културни програми са провалени от страна на общинския Културен център, който не разрешава използване на залата.

В изтеклите десет години КИЦ-а в Босилеград издава 53 броя независимо двумесечно списание “Бюлетин”, което се е развило в едно от най-търсените списания в Западните покрайнини, с цветни корици и тираж от 800 екземпляра. Списанието е забранявано по време на режима на Милошевич, отново е задвижено и отново е спряно по време на НАТО бомбардировките. Занимава се с актуални културни, политически и икономически аспекти за положението на българското малцинство, защита на човешките и малцинствени права и развитие на демокрацията.

Поради редица причини, на 18 декеври 2006 година филиалът на КИЦ „Цариброд“ в Босилеград се преригистрира в Културно-информационен център „Босилеград” и оттогава работи под това име, със същите цели и задачи и частични изменения в начина на работа.

Във всекидневната си работа КИЦ “Босилеград” всекидневно разпространява книги, вестници, списания, оказва съдействие на ученици и студенти, желаещи да продължат образованието си в България и оказват техническа помощ на хора желаещи да придобият български гражданство, визи за пътуване в България и всякакви други информации свързани с България.

Back to top button
>