Новини

КИЦ „Босилеград“ и Гражданско сдружение ГЛАС участваха на кръгла маса

На 30 май 2016г. в Нишкия „едиа център“ се проведе кръгла маса организирана от Форума за етнически отношения на тема „Двустранните отношения между Сърбия и България: политиката към малцинствата и европейските интеграции“. Това е първата от четирите кръгли маси които Форума за етнически отношения организира с помощта на Обединеното кралство в Белград, в рамките на проекта „Малцинствената политика и европейските интеграции – ролята на двустранните отношения“.

В работата на кръглата маса освен представители на домакините д-р Душан Янич и Ненад Джурджевич участваха държавния секретар в Министерството на държавното управление и местно самоуправление Иван Бошняк, представители на Стопанската камара на Р Сърбия, на Съюза на предприемачите на Р Сърбия , Генералния консул на Република България в Сърбия г-н Едвин Сугарев, втория секретар на българското посолство в Белград  Юлиян Китипов, проф. Петко Христов висш изследовател в Института за етнография и фолклор при Етнографския музей в София, зам.кмета на община Цариброд  Зоран Гюров, зам.председателя на Националния съвет Стефан Стойков, Александар Димитров председател на сдружение ГЛАС, Иван Николов председател на КИЦ „Босилеград“ и Пене Димитров председател на Матицата на българите в Сърбия и др.

На кръглата маса стана дума за важни въпроси в сръбско-българските отношения, положението на българското малцинство, трансграничното сътрудничество и европейската перспектива на Сърбия от гледна точка на положението на българското малцинство. Целта на кръглата маса е да се изготвят конкретни предложения които да бъдат предоставени на Правителството на Сърбия за изменения на законодателната база и всекидневната практика с цел спазване на правата на българското малцинство и икономическото развитие на крайграничните райони.

„Сръбското законодателство дава добри възможности за сътрудничество между Сърбия и България, но проблемът е, че законите не се прилагат на практика“. Застрашено е правото на образование и информиране на български език, но има политическа воля проблемите да се решават“ – каза Генералния консул на Република България Едвин Сугарев.

Държавния секретар в Министерството на държавното управление и местно самоуправление Иван Бошняк заяви, че „Правителството на Р Сърбия и министерството са отворени за диалог с представителите на малцинствата и гражданските  организации които се занимават с тази тема и вече са реализирани бройни активности на това поле“.

Представителите на КИЦ „Босилеград“ и Гражданско сдружение ГЛАС призоваха за преодоляване на историческото минало и стартиране на процеса на национално помирение между българи и сърби, по начина по който този процес протича между Унгария и Сърбия – със съвместно повдигане на паметници и отдаване на почит на жертвите на войните. Те отново призоваха двете правителства да приложат препоръките от Платформата за защита на правата на българското малцинство подписана 2013г. от Националния съвет на българското малцинство, българските малцинствените партии и граждански организации.

КИЦ „Босилеград“

Иван Николов

Подобни новини

Back to top button
>