Новини

Историческа лекция и фотоизложба по повод 100 години от Балканската война

На 25 януари КИЦ „Босилеград“, читалище „Зора“ от Кюстендил и Военно-историческата комисия при Българската академия на науките, проведоха историческа беседа и фотоизложба под заглавие „Героите от Балканската война“.

Присъстваха около 30 посетители, Полк. Димитър Зафиров и д-р Ангел Джонев изнесоха историческа лекция по повод 100 години от Балканската война и 100 години от битката на Булаир, като особено внимание посветиха на факта, че в нея са участвали и много босилеградчани които тогава са били мобилизирани в 13 пехотен рилски полк и дават многобройни жертви.

Читалище „Зора“ изработи и подари на КИЦ „Босилеград“ некролог с имената на загиналите войници Краището в Балканската война.

Проф. Ани Златарева откри изложба от фотографии от времето на Балканската война на военния фотограф Владимир Сис и представи две нови книги за него.

На некролога бяха изброени имената на следните загинали войници от Краището в Балканската война:

1.Подпоручик Илия Георгиев Неделков от с. Драгойчинци
2. Офиц. кандидат Георги Ил. Вучков от с. Извор
3. Офиц. кандидат Арсо Ил. Димитров от с. Уши
4. Офиц. кандидат Зинови поп Стоичков от с. Извор
5. Подпоручик Янаки Богданов Пашински от с. Извор
6. Подпоручик Трайко поп Трайков от с. Киселица
7. Ефр. Христо А. Попов от с. Ямборано
8. Мл.п. Гиго Динов Бързин от с. Божица
9. Рангел М. Видински от с. Трекляно
10. Симеон И. Карадачки от с. Църнощица
11. Яким С. Георгиев от с. Бистър
12. Коста Ст. Иванчов от с. Горно Тлъмино
13. Стоянчо А. Ников от с. Леска
14. Ангел Димов Руйски от с. Бранковци
15. Лазар Манов Георгиев от с. Зли дол
16. Яне Динев Герасин от с. Добри дол
17. Рангел Г. Златков от с. Уши
18. Григор Ал. Лисичаров от с. Долна Лисина
19. Никола Ст. Георгиев от с. Мусул
20. Цеко Ников Пейчов от с. Църнощица
21. Мл. подофиц. Андон Ст. Ружин от с. Извор
22. Нено Г. Сандженски от с. Ивановци
23. Васил Ст. Златков от с. Паралово
24. Саве Геор. Кръстев от с. Гложе
25. Йордан М. Иванов от с. Буцалево
26. Петър А. Харизанов от с. Млекоминци
27. Давидко И. Георгиев от с. Сушица
28. Арсо Тасков Сиджимов от с. Долна Лисина
29. Стойне Р. Якимов от с. Побиен камик
30. Георги А. Златанов от с. Горна Любата
31. Борис С. Станоев от с. Сушица
32. Ефр. Наке Цеков Дронев от с. Долни Коритен
33. Захари П. Маринков от с. Горни Коритен
34. Иван С. Стаменков от с. Милевци
35. Милан Ников Станоев от с. Уши
36. Мл. подофицер Коста Г. Маринков от с. Душинци
37. Ст. подофицер Костадин А. Ломнички от с. Дивля
38. Александър Г. Драйчин от с. Божица
39. Мл. подофицер Стойо Ст. Попов от с. Долна Любата
40. Вене А. Маричин от с. Божица
41. Ефр. Стоян Д. Витанов от с. Долни Коритен
42. Стоян В. Гошев от с. Поцърненци
43. Стаменко Ст. Данчов от с. Косово
44. Васил Ал. Димитров от с. Уши
45. Спас Ст. Бойков от с. Гложие
46. Динчо П. Нешов от с. Долна Любата
47. Дино Ст. Миленков от с. Долна Любата
48. Яне В. Петров от с. Долна Любата
49. Тасе Ст. Бойков от с. Горно Уйно
50. Никола А. Петров от с. Църнощица
51. Симеон М. Партенички от с. Църнощица
52. Петър Н. Огнянов от с. Чешлянци
53. Стойчо Ст. Попов от с. Доганица
54. Смилко В. Якимов от с. Коприва
55. Стойне Ст. Кръстев от с. Млекоминци
56. Арсо Ст. Богословов от с. Млекоминци
57. Йосиф Д. Милошов от с. Буцалево
58. Рангел С. Войнов от с. Долни Коритен
59. Стойне Т. Илиев от с. Горно Тлъмино
60. Гиго Т. Цеков от с. Чудинци
61. Ефр. Арсо М. Спасов от с. Жеравино
62. Панчо Т. Костенечки от с. Млекоминци
63. Трене Ст. Радев от с. Горни Коритен
64. Коте Н. Китански от с. Рибарци
65. Гиго М. Симеонов от с. Босилиград
66. Васил А. Дойчинов от с. Дукат
67. Велин Хр. Станоев от с. Гложе
68. Васил Ст. Петров от с. Гложе
69. Васе Д. Христов от с. Бранковци
70. Гоше Гелев Войнов от с. Назърица
71. Христо Д. Ангелов от с. Рикачево
72. Васил Д. Симонлиев от с. Горно Уйно
73. Ангел Д. Шушнаров от с. Горно Тлъмино
74. Димитър Д. Памукчиски от с. Дождевица
75. Мирчо П. Славков от с. Паралово
76. Христо Д. Момчилов от с. Горно Уйно
77. Найден Ст. Радев от с. Райчиловци
78. Станко П. Миленков от с. Топли Дол
79. Найден Ст. Дойчинов от с. Бистър
80. Илчо В. Яков от с. Драголевци
81. Никола Ив. Пеев от с. Главановци
82. Стоян Ил. Янков от с. Габрешевци
83. Заре Ил. Спасов от с. Драголевци
84. Ненко Ст. Огорелски от с. Дукат
85. Харалампи Пр. Станков от с. Горно Тлъмино
86. Станоя Б. Димов от с. Бъзовица
87. Трайко Р. Ковачев от с. Долно Кобиле
88. Рангел С. Букоглавски от с. Божица
89. Алексо Ст. Златанов от с. Божица
90. Иванчо А. Алексов от с. Добри Дол
91. Рангел Ст. Падински от с. Божица
92. Заре Ст. Букоглавски от с. Божица
93. Арсо Ст. Маричин от с. Божица
94. Величко Н. Дойкичев от с. Божица
95. Стойне Т. Петков от с. Долни Кортен
96. Милан С. Гойков от с. Божица
97. Васе Ст. Зеин от с. Драгойчинци
98. Мано Ст. Кръстев от с. Сушица
99. Стефан Ст. Кадин от с. Божица
100. Йордан Р. Деянов от с. Божица
101. Георги Н. Ангелов от с. Пенкьовци
102. Величко Д. Патарелски от с. Божица
103. Костадин Кр. Перунов от с. Лобош
104. Милан Д. Джив. от с. Божица
105. Никола Хр. Ников от с. Долни Коритен
106. Тодор Т. Клинчаров от с. Побиен Камик
107. Йордан Ст. Марков от с. Зли Дол
108. Мл. подофицер Милан Ан. Илиев от с. Жеравино
109. Арсо Цв. Гийчев от с. Горна Лисина
110. Христо Сп. Кацарски от с. Долна Любата
111. Петраки Т. Чорбаджийски от с. Драгойчинци
112. Тодор Димитров от с. Ярешник
113. Стефан Ст. Радивойнов от с. Божица
114. Аризан Ст. Христов от с. Божица
115. Рангел Г. Берков от с. Горно Уйно
116. Младен Н. Беличков от с. Караманица
117. Христо Ст. Радулински от с. Дождевица
118. Ал. П. М. Стоянов от с. Горна Ръжина
119. Атанас В. Ангелов от с. Мусул
120. Любен Я. Янков от с. Жеравино
121. Раденко М. Мутавчиски от с. Долна Ръжина
122. Георги С. Пенчов от с. Долна Лисина
123. Марко Н. Катин от с. Божица
124. Тасе П. Марков от с. Долна Глоговица
125. Мито Л. Илиев от с. Црешнево
126. Петър Ив. Стоянов от с. Жеравино
127. Рашко М. Иванов от с. Црешнево
128. Стамен Г. Стоянов от с. Гложе
129. Манчо М. Карчовски от с. Топли Дол
130. Христо Д. Стоянов от с. Горна Любата
131. Йордан Г. Калярски от с. Дукат
132. Станоя Ан. Божков от с. Назърица
133. Сава Г. Митов от с. Трекляно
134. Кръсто Ст. Кулевски от с. Ярешник
135. Йордан Велков от с. Божица
136. Симеон Сп. Златанов от с. Бобешино
137. Ал. Ст. Джорджанов от с. Топли Дол
138. Стоимен Сп. Стоянов от с. Милевци
139. Стефан Г. Андреев от с. Зли Дол
140. Борис З. Илиев от с. Киселица
141. Ефр. Димо Ц. Огорелски от с. Дукат
142. Димитър Б. Янков от с. Долна Любата
143. Тодор Т. Цонев от с. Бобешино
144. Атанас Д. Соратличиски от с. Горна Лисина
145. Иван З. Илиев от с. Горно Тлъмино
146. Миле Ст. Китанов от с. Горно Тлъмино
147. Деян Д. Стойчев от с. Ивановци
148. Рангел Б. Джонев от с. Паралово
149. Димитър Г. Станишков от с. Ивановци
150. Стойко Ст. Шушперов от с. Горно Тлъмино
151. Арсо Ив. Стоянов от с. Долна Лисина
152. Дончо Я. Димитров от с. Црешново
153. Тончо М. Драйчин от с. Божица
154. Коста Р. Георгиев от с. Бъзовица
155. Арсо Ан. Радойков от с. Паралово
156. Велин Ст. Ангелов от с. Назърица
157. Рангел М. Прътенички от с. Църноок
158. Христо Ил. Кюркчиев от с. Църнощица
159. Милан Т. Каменички от с. Зли Дол
160. Спасе Ал. Филипов от с. Гложе
161. Божил Н. Валявичарски от с. Божица
162. Христо Цв. Кръстев от с. Трекляно
163. Гроздан Ив. Зверски от с. Бобешино
164. Ефтим Д. Гръков от с. Трекляно
165. Никола З. Петков от с. Горни Коритен
166. Стоян Ан. Иванов от с. Злогош
167. Никола Г. Николов от с. Ребро
168. Гроздан Ст. Илиев от с. Ивановци
169. Тодор Д. Спасов от с. Рибарци
170. Александър Георгиев от с. Горна Лисина
171. Тасе З. Бакъмов от с. Трекляно
172. Пене Ал. Гонев от с. Чудинци
173. Стамен П. Груев от с. Ярешник
174. Найден Г. Кънчев от с. Дивля
175. Борис Г. Симеонов от с. Лихиево
176. Васил Ян. Стоянов от с. Беренде
177. Мл. подпоручик Христо Ст. Илиев от с. Горно Уйно
178. Стоян Ст. Петров от с. Сушица
179. Русим Ст. Илиев от с. Горно Тлъмино
180. Ефр. Иван П. Стамболийски от с. Горно Уйно
181. Йордан М. Паланков от с. Горна Лисина
182. Никола Найденов от с. Драгойчинци
183. Стамен М. Дюлгеров от с. Габрешевци
184. Ефр. Серафим Хр. Джебелийски от с. Злогош
185. Стоян Ст. Петров от с. Сушица
186. Ефр. Мите М. Юруков от с. Добри Дол
187. Андон Ил. Петров от с. Караманица
188. Велин М. Божков от с. Горна Ръжана
189. Стоян Н. Иванов от с. Косово
190. Ефр. Петър Н. Цепанички от с. Бистър
191. Давидко П. Стоилков от с. Добри Дол
192. Стоимен Г. Гелев от с. Рибарци
193. Никола Г. Деянов от с. Ръжинци
194. Ангел Илиев от с. Зли Дол

БОГ ДА ГИ ПРОСТИ !

Подобни новини

Back to top button
>