КИЦ Босилеград

Изборите за национални съвети на националните малцинства ще се проведат на 4 ноември

Министърът за държавно управление и местно самоуправление на Р Сърбия Бранко Ружич днес разписа редовните избори за национални съвети на националните малцинства за 4 ноември т.г. Тогава ще се проведат изборите за национални съвети на 22 регистрирани малцинства в Р Сърбия на които ще участват около половин милион сръбски граждани, регистрирали се в отделни избирателни списъци по общините, като принадлежащи към националните малцинства.

Министър Ружич призова всички граждани принадлежащи към националните малцинства които живеят в Сърбия да използват избирателното си право и да се запишат в отделен избирател списък. За целта е необходимо да се подпише едно заявление по образец което се предава в общината по местоживеене, след което се извършва регистрация и се издава решение за регистрация в отделния избирателен списък.

Без тази регистрация  в отделния избирателен списък няма да може да се гласува на изборите на 4 ноември.

Това означава, че тогава ще се проведат и изборите за 19-те члена на Националния съвет на българското малцинство, който, според сръбското законодателство, решава или участва в решаването по въпросите за образованието, информирането, културата и официалната употреба на български език.

КИЦ „Босилеград“