Новини

Закрити още две български паралелки

Новата учебна година в Основното училище „Георги Димитров” в Босилеград започна със скандално закриване на още две паралелки в които обучението се провеждаше на български език. Това е резултат от кампанията на сръбските специални служби и сръбските националистически партии които водят борба срещу българщината в Сърбия по всички направления.

Процесът на разпадането на паралелките в които обучението изцяло се провеждаше на български език, започна миналата учебна година с разпадането на паралелката от V клас и продължи и тази учебна година когато се разпаднаха паралелките от І и VІ клас, основно поради липса на преведени учебници от сръбски на български език и перфидният натиск срещу родители и ученици. Обучението на български език все още се провежда  в  по една паралелка от ІІ, ІІІ, ІV, VІІ и VІІІ клас под изключително трудни условия – учителите импровизират превеждайки сръбските учебници на български език по време на учебните занятия а учениците си водят бележки.

Във всички останали паралелки обучението се провежда на сръбски език с изучаване на Български език като отделен предмет.

Както е известно, учебници на български език могат да се внесат от България само с разрешение на сръбското просветно министерство и то само за ония предмети за които българските учебни програми съвпадат поне 85% със сръбските.

Така и най-упоритите родители и ученици които на всяка цена искаха децата им да учат на български език и през изминалите години изтърпяха не малко натиск заради това, бяха разколебани и се принудиха „доброволно” да подпишат изявления с които преместват децата си в сръбските паралелки. Другата част от тях отказаха да подпишат такива изявления и се заканиха, че ще съдят държавата която им дава право да учат на майчин език, но не им създава условия да реализират това право на практика.

Така проблемите с обучението на български език вместо с кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС ускорено да се решават, се усложняват още повече, а Министерството на просветата на Р Сърбия, Националният съвет на българското национално малцинство, Училищните съвети, директорите на училищата и кметовете на българските общини които трябва да решат този проблем, взаимно си прехвърлят вината и отговорността години поред. Най-потърпевшите са родителите които водени от патриотични чувства записаха децата си в българските паралелки и самите ученици които, лишени от нормални условия за обучение изостават в учението и трудно могат да продължат образованието си не само в Сърбия, но което е още по-абсурдно, и в България.

От друга страна, всички ученици завършили Гимназията в Босилеград на сръбски език вече години наред кандидатстват по Постановление № 103/93 на МС и биват приети на българските униерситети. Това показва, че проблемите в обучението на български език не са поради липса на интерес а поради обективните трудности и подмолните действия на сръбските специални служби и активистите на сръбските националистически партии. Особено коварна и ролята на „двойните играчи” – представители на сръбски националистически партии които в София се представят за големи български патриоти, а в Босилеград правят точно обратното – провеждат великосръбската националистическа политика и активно работят срещу интересите на българите. Крайно време е, българската държава да преразгледа отношението си и да снеме доверието си от тях.

КИЦ „Босилеград” предупреждава, че закриването на българските паралелки в Босилеград работи не само срещу интересите на българското малцинство но и против членството на Сърбия в ЕС. Призоваваме българската държава категорично да настоява пред Белград и Брюксел за незабавна и активна намеса с цел защита на правата и интересите на българското национално малцинство в Западните покрайнини.

 

 

Подобни новини

Back to top button
>