Без категория

ДСБ – бежанците променят етническата структура

Демократичният съюз на българите изразява загриженост и тревога от зачестилите написи в сръбските медии, в които кмета на Босилеград Владимир Захариев призовава бежанците от засегнатите с войни Арабски държави и иска от правителството на Р Сърбия средства за изграждане на нови жилищни капацитети за настаняването им в Босилеград.

Бяха публикувани десетки патетични медийни съдържания в които се омекотява проблема и с апели за съпричастност, състрадатателност и хуманизъм се подготвя общественото мнение за настаняване на няколко стотин бежанци в Босилеград. Внушава се даже, че българите в България били „лоши“, а българите в Босилеград „добри“ към бежанците. Тиражират се наивни и необмислени твърдения, че настаняването им в Босилеград ще доведе до откриване на нови работни места, ще се увеличи оборота в търговската мрежа, ще се изгради инфраструктура и ще се създадат предпоставки за икономическо развитие на общината. (http://www.dw.com/sr/bosilegrad-ho%C4%87e-izbeglice/a-39193110)

Всичко това е още по-опасно защото се случва в условия, когато в Босилеград всичко зависи от волята на един човек, който сам решава за всичко и не допуска никакъв демократичен и обществен контрол на взетите на тъмно решения. Създаване на голям бежански център в близост до сръбско-българската граница поражда опасност от нови контрабандни канали за трафик на хора през Р България и увеличаване на престъпността.

Визитата на министъра на вътрешните работи на Р Сърбия г-н Небойша Стефанович в Босилеград, бе свързана с посещение на временния бежански център в града, след което се проведе затворена среща в общината с  кмета Владимир Захариев и неговите приближени без възможност за поставяане на обичайните журналистически въпроси и изявления за медиите.

Всичко това поражда съмнения, че кмета Владимир Захариев зад гърба на гласоподавателите си, провежда една опасна операция която застрашава етническата структура и променя идентитета на населението в общината с непридвидими бъдещи последствия за живота и сигурността на гражданите на Босилеград.

Припомняме, че промяната на етническата структура на населението е и наказателно дело запретено с Наказателния кодекс на Р Сърбия.

Парадирайки с фалшив хуманизъм, кмета се опитва да използва нещастието на бежанците и традиционното гостолюбие и толерантността на гражданите на Босилеград, за да извлече временни политически дивиденти и ползи, без да държи сметка за рисковете на които излага населението на общината.

Не бива също така да се изпуска от предвид, че някои граждани в Босилеградска община живеят в много по-трудни хуманитарни условия от тия които се предлагат на бежанците от Арабските държави.

Още повече, че икономически много по-развити и бройни общини в Р Сърбия, изхождайки от собствените си интереси, не искат да поемат бремето с настаняване и обгрижване на бройни маси бежанци с неизяснен статут. Дори и когато ги настаняват, държат сметка за етническото равновесие и мира и сигурността на своите граждани.

Демократичния съюз на българите в Босилеград припомня на кмета и на цялото общинско ръководство, че те са избрани от гражданите за да отстояват преди всичко техните права и интереси гарантирани с Конституцията и законите на Р Сърбия като им осигурят работни места, пътна мрежа, образование на майчин език, здравеопазване, мир и сигурност, редовно снабдяване с енергия, храна, здрава питейна вода, екологично чиста среда и битови услуги.

Посрещане и настаняване на бежанци може да се провежда само в рамките на икономическите възможности на общината, но това в никакъв случай не може да се превръща в икономическа политика. Босилеград принадлежи преди всичко на босилеградските граждани.

В условия когато младите са принудени да напускат родния си град търсейки по-добри условия за живот, общинското ръководство трябва най-напред да мисли за бъдещето на децата на Босилеград и след това за бежанците.

Вместо да създава предпоставки за развитие на общината, задържайки и привличайки високо образовани специалисти, да предлага проекти за развитие по линията на европейските и държавните програми за развитие, да привлича външни инвестиции, да развива трансгранично сътрудничество,  да създава делови контакти с цел привличане на външни инвестиции за развитие на инфраструктурата и другите отрасли в общината, кмета Владимир Захариев и неговите приближени симулират дейности като незаконно се занимават с кандидатстудентски кампании в Р България, кандидатстване за българско гражданство, превоз на нуждаещи се до ВМА в София и – настаняване на бежанци с неизвестен статут!

Същевременно, на местна почва в Босилеград водят безмилостна компроматна война от позициите на великосръбският национализъм срещу набелязаните „врагове“ сред национално осъзнатите и проевропейски ориентирани организации и граждани.

Демократичния съюз на българите категорично заявява, че ще образува наказателно производство срещу Владимир Захариев като отговорно лице за застрашаване на етническата структура на Босилеградска община с безразборно призоваване и настаняване на бежанци от Арабските държави в Босилеград.

Драголюб Иванчов

Председател на ДСБ

 

Иван Николов

Иван Николов е роден 1959г. в с. Ресен, Босилеградско. Изявен поет, писател и общественик. Председател на българският Културно-информационен център в Босилеград. Главен и отговорен редактор на списание “Бюлетин”. Автор на четири стихосбирки и на книгата “Българите в Югославия – последните Версайски заточеници”. Написал е няколко стотин статии за проблемите на българите в Сърбия. Носител на четири награди за поезия и литература, обществена дейност и за принос за опазване на националната идентичност и спазване на правата и интересите на българите в Сърбия. Член кореспондент на Българската академия на науките и изкуствата, член е на Македонският научен институт и на Световният парламент на българите. Носител на наградата „Европейски гражданин за 2016“

Подобни новини

Back to top button
>