Новини

Детска олимпийска ваканция – Босилеград 2015

     В резултат на задълбочаващият се процес на сътрудничеството и добросъседството между Р България и Р Сърбия, Културно-информационния център „Босилеград“ спечели проект „Детска олимпийска ваканция – Босилеград 2015″, по програмата на Министерството на външните работи на Република България „Участие на България в международното сътрудничество за развитие 2015″. Това ще даде нови възможности за обогатяване на социално-културния живот в Босилеград.
    Проектът е изработен на базата на потребността от педагогически организирани занимания на децата за отдих и ваканция през лятото и ще се реализира в две смени по 20 дни през лятната ваканция като основният тип занимания ще са игри и творчески занимания.
С това бе отдадено признание и висока оценка на досегашният Детски олимпийски лагер на Олимпийски клуб Босилеград с ръководител Желко Насев, който по този начин прерасна в европейски проект, чиято основна цел е възпитание през свободното време на младите в Босилеград в дух на толерантност, нравствени добродетели, зачитане на културните традиции и солидарност.
    Специфичните цели на проекта са осигуряване на възпитателна педагогическа извънкласна дейност чрез спорт, изкуство, екология, приложни занаяти, оказване на първа помощ, опазване на обичаи и традиции както и социализация на младежите чрез развитие на взаимно сътрудничество, социално полезни дейности и изяви и развитие на детското творчество. Една от целите на проекта е и обучение за борба срещу наркоманиите, асоциалното поведение и малолетната престъпност.OK 3

 

Подобни новини

Back to top button
>