КИЦ Босилеград

Да се възстанови и засили ролята на КИЦ „Босилеград“

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина г-н  Петър Харалампиев и неговият заместник Димитър Владимиров приеха на работно посещение председателят на КИЦ „Босилеград“ Иван Николов.

В разговорите подробно бе обсъдено положението на българското малцинство и необходимостта от възстановяване и засилване на ролята на КИЦ-а в общественият живот на българите в Босилеград.

С оглед на това, че КИЦ „Босилеград“ е регистриран по смисъла на Закона за българи живещи извън Република България, двете страни се договориха КИЦ „Босилеград“ да използва правомощията си и да издаде удостоверения за български произход на кандидатстудентите които да послужат пред Министерство на образованието и науката за упражняване на права по ПМС №103/93 както и да им окаже консултации по всички останали въпроси касаещи тяхното следване в Р България.

Имайки предвид, че до кандидатстудентските изпити остават още няколко дни, КИЦ „Босилеград“ е готов да окаже договореното съдействие на кандидатстудентите и да им помогне да си подготвят необходимата документация.

Бе договорено представители на ДАБЧ и на други държавни институции на Р България наскоро да посетят КИЦ „Босилеград“.