КИЦ Босилеград

Вакантните работни места в Кюстендил са достъпни за Босилеградчани

В КИЦ „Босилеград“ се проведе среща на граждани на Босилеград с представители на частния бизнес в Кюстендил. Срещата бе организирана по инициатива на КИЦ „Босилеград“ и подкрепена от Генералното консулство на Р България в Ниш.

На срещата дойдоха представители на Кюстендилската Търговско-промишлена палата, на хотелите „Памира“ и „Парк хотел – Кюстендил“, фирмите „АБ Терм“ – за производство на неутрално оборудване от неръждаема стомана, „Торготерм“ – за производство на професионално кухненско оборудване, шивашките фабрики „ЕТ ВАЛЕНТИН ЗЛАТКОВ – ВАЛЕНА“ и „ВИТАЛ ЕООД“.

На срещата дойде и опълномощеният министър при Генералното консулство в Ниш г-н Николай Колев, който подчерта, че за разлика от Босилеград, десетки царибродски граждани всекидневно сутрин отиват на работа в Драгоман, Костинброд и София и вечерно време се завръщат в къщи.

Откривайки срещата, председателят на КИЦ „Босилеград“ Иван Николов каза, че целта е да се предостави цялостна информация до максимален брой хора за вакантните работни места в Кюястендил и те да станат достъпни за безработните босилеградчани които имат желание да потърсят своята реализация в Кюстендил, като не спести и обективните затруднения – липсата на редовна автобусна линия от Кюстендил до Босилеград и процедурите за уреждане на лични карти за временен престой за ония които нямат българско гражданство.

Освен вакантни работни места, представителите на Кюстендилския бизнес предложиха и тримесечно безплатно обучение за определени видове занимания и поканиха заинтересираните да дойдат на място и да се запознаят с производственият процес и условията за работа, като подчертаха, че става дума за модерно производство за чуждестранния пазар.

При достатъчен брой заинтересирани граждани, проблемът с превоза от Босилеград до Кюстендил и обратно, е решим – подчертаха те.

Иван Николов