КИЦ Босилеград

ВАЖНО!!!

 

Записаните студенти на българските университети по 103 ПМС, след като получат Удостоверенията си от  Министерството на образованието, трябва да подадат следните документи в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) за издаване на удостоверение за български произход с цел продължителен престой в България:

  1. Преведен и легализиран акт за раждане.
  2. Преведено и легализирано Уверение обр. № 9 за български произход на родителите издадено од Матичната служба или уверение за българско гражданство на родител.
  3. Удостоверение за българска народност издадено от КИЦ „Босилеград“.
  4. Декларация за българско самосъзнание на образец № 2.
  5. Заявление за издаване на удостоверение за български произход на образец № 1.
  6. Уверение от Министерството на образованието, че са приети за редовни студенти.
  7. Копие от документ за самоличност.

Удостоверенията за български произход в ДАБЧ на студенти се издават в рамките на един ден!

За повече информация и подготовка на документите за издаване на удостоверенията за български произход в ДАБЧ, КИЦ „Босилеград“ оказва съдействие всеки работен ден  от 09 до 15 часа.